10 osób zwolnionych w Grupie Radiowej Time SA

Grupa Radiowa Time SA rozwiązała umowy z 10 pracownikami. Zwolnienia otrzymały głównie osoby pracujące w oddziałach regionalnych sieci.