Dla zdrowia: dźwięk gongów i mis śpiewających

„W każdej kulturze i w każdej medycznej tradycji, przed naszą, uzdrowienie osiągano poprzez poruszanie energią” – powiedział Albert Szent-Gyorgyi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (1937).