Fundacja dla dzieci z wadami serca im. Diny Radziwiłłowej

Pomagają chorym dzieciom z wadami serca. Wiele zaangażowanych osób potrzebuje wsparcia również w szerzeniu informacji, że są i służą pomocom. Polecam link do strony internetowej.