Grażyna Łagodzińska szefową biura kadr w TVP

Grażyna Łagodzińska została dyrektorem biura kadr, szkoleń i spraw socjalnych TVP.