Kolporter DP liderem rynku dystrybucji prasy

Według najnowszych szacunków Izby Wydawców Prasy Kolporter DP ma już większy udział w rynku dystrybucji prasy niż Ruch SA.