Pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie

Rezydencja kojarzona głównie jako siedziba króla Sobieskiego i jego żony Marysieńki szczęśliwie, jako jeden z niewielu zabytków stolicy, przetrwała wojnę i okupację. Ostatnim właścicielem pałacu przed nacjonalizacją była rodzina Branickich, mieszkająca w Wilanowie do września 1944 roku. Od
stycznia 1945 roku opiekę nad pałacem sprawuje Muzeum Narodowe w Warszawie.