Przechwycić studenta – bezcenne

Między wyższymi uczelniami zaczęła się wojna na śmierć i życie. W ciągu ostatnich trzech lat zbankrutowało 10 spośród 350 prywatnych szkół. Do 2025 roku ich liczba może zmniejszyć się nawet o 1/3.